THU 14 TẤN TÔM VỤ NGHỊCH, SIZE 33 CON/KG CÙNG THỨC ĂN GROWMAX

THU 14 TẤN TÔM VỤ NGHỊCH, SIZE 33 CON/KG CÙNG THỨC ĂN GROWMAX

🎯 Khách hàng Chú Toàn tại Điện Gió – Bạc Liêu
Chú có 3 ao với lần lượt diện tích:
Ao 1: 1.300m2,
Ao 2: 1.100m2
Ao 3: 1.800m2
✅Tổng thả 450.000 post
✅Sử dụng 100% thức ăn 𝐆𝐑𝐎𝐖𝐌𝐀𝐗: 𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐞̀𝐨 – 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐔𝐍 – 𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐅𝐈𝐂
👉 Tôm nuôi 𝟏𝟏𝟗 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 về 𝐬𝐢𝐳𝐞 𝟑𝟑 𝐜𝐨𝐧/𝐤𝐠
🔥 Tổng sản lượng thu hoạch: 14 tấn tôm
🔥 Tổng lượng thức ăn đã dùng: 19.5 tấn
👍 FCR: 1.39
🌟Doanh thu: 2.4 tỷ đồng

Mô tả dự án