THU HOẠCH GẦN 6 TẤN TÔM SIZE 22 CON/KG CÙNG TÔM GIỐNG VÀ THỨC ĂN GROWMAX

THU HOẠCH GẦN 6 TẤN TÔM SIZE 22 CON/KG CÙNG TÔM GIỐNG VÀ THỨC ĂN GROWMAX

Mô tả dự án