Thu Hoạch Tôm Size 25 Con Chỉ Sau 84 Ngày Nuôi Ngay Vụ Đầu Tiên Cùng GROWMAX

Thu Hoạch Tôm Size 25 Con Chỉ Sau 84 Ngày Nuôi Ngay Vụ Đầu Tiên Cùng GROWMAX

Mô tả dự án