Hoạt động cộng đồng

Hoạt động cộng đồng 14 Tháng Mười, 2022

GROWMAX TẶNG 800 THÙNG MÌ ĂN LIỀN HỖ TRỢ COVID-19 TẠI ĐỒNG NAI

Vào sáng ngày 30/8/2021 tại nhà máy 𝐆𝐑𝐎𝐖𝐌𝐀𝐗, đại diện Ban lãnh đạo công ty đã gửi trao 𝟖𝟎𝟎 thùng mì ăn liền cho Huyện Long Thành để gửi tới giúp đỡ những gia đình đang trong khu vực bị phong tỏa. Ngoài ra trong thời gian vừa qua, 𝐆𝐑𝐎𝐖𝐌𝐀𝐗 cũng đã gửi trao gần
Xem thêm