FARM NUÔI TÔM CỦA ANH THƠ – PHÚ TÂN, CÀ MAU KHI SỬ DỤNG CON GIỐNG VÀ THỨC ĂN GROWMAX

FARM NUÔI TÔM CỦA ANH THƠ – PHÚ TÂN, CÀ MAU KHI SỬ DỤNG CON GIỐNG VÀ THỨC ĂN GROWMAX

Mô tả dự án