GROWMAX TẠI MIỀN BẮC – ĐƯA TÔM VỀ SIZE LỚN TRONG MÙA NGHỊCH

GROWMAX TẠI MIỀN BẮC – ĐƯA TÔM VỀ SIZE LỚN TRONG MÙA NGHỊCH

Mô tả dự án