MÔ HÌNH NUÔI TÔM CÔNG NGHỆ CAO GROWMAX TẠI TRÀ VINH

MÔ HÌNH NUÔI TÔM CÔNG NGHỆ CAO GROWMAX TẠI TRÀ VINH

Mô tả dự án