TÔM GIỐNG & THỨC ĂN GROWMAX CHO THU HOẠCH 19 TẤN, SIZE 30 CON/KG

TÔM GIỐNG & THỨC ĂN GROWMAX CHO THU HOẠCH 19 TẤN, SIZE 30 CON/KG

Mô tả dự án