GROWMAX Quảng Ninh Thu Hoạch 17 Tấn Tôm Size 32 Sau 94 Ngày Nuôi

GROWMAX Quảng Ninh Thu Hoạch 17 Tấn Tôm Size 32 Sau 94 Ngày Nuôi

Mô tả dự án