Tôm Giống

Tôm Giống 17 Tháng Mười Một, 2022

CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI CỦA TÔM GIỐNG GROWMAX

Để đảm bảo chất lượng con giống tốt như hiện nay và định hướng phát triển, ổn định chất lượng bền vững cho tương lai, GrowMax đã và đang lựa chọn, định hướng tổng thể như sau: Tập trung nguồn lực phát triển và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cở vật chất, trang thiết
Xem thêm
Tôm Giống 16 Tháng Mười Một, 2022

TÔM GIỐNG GROWMAX CHẤT LƯỢNG CAO

GrowMax – luôn mang trong mình sứ mệnh của một doạnh nghiệp Việt Nam, phục vụ cho khách hàng nuôi tôm Việt Nam. Với phương châm “ chất lượng kiến tạo niềm tin”, chất lượng sản phẩm luôn được đặt lên hàng đầu và được xem là yếu tố tiên quyết, là kim chỉ nam
Xem thêm