Nắm giữ trong tay tiềm năng trời phú để phát triển ngành tôm,Việt nam đã trở thành một trong 3 nước xuất khẩu tôm lớn nhất ra Thế Giới. Thế nhưng, vật tư chủ lực của ngành nuôi tôm là thức ăn cho tôm,chúng ta lại phải phụ thuộc hoàn toàn vào các doanh nghiệp nước ngoài trong suốt một chặng đường dài hơn 20 năm qua.
✧ Qua nhiều năm trăn trở vì sự phát triển bền vững của ngành nuôi tôm Việt Nam, với mong muốn đưa Việt Nam trở thành quốc gia hoàn toàn làm chủ công nghệ, kỹ thuật và chủ động trong sản xuất, giúp người nuôi tôm có được 1 sản phẩm thức ăn tôm tốt nhất,nhưng giá cã hợp lý để giảm giá thành, sản xuất an toàn, hiệu quả,từ đó giúp ngành nuôi tôm và chế biến tôm xuất khẩu của Việt Nam phát triển bền vững, đủ sức cạnh tranh với thị trường khốc liệt quốc tế và vươn lên đứng đầu thế giới.
✧ Sau nhiều năm trăn trở, ấp ủ và quyết tâm, thương hiệu thức ăn nuôi tôm đầu tiên và duy nhất của người Việt – GrowMax đã ra đời bằng tất cả sự nhiệt huyết, dày công, thận trọng và chân thành của tập thể các nhà khoa hoc, các chuyên gia, kỹ sư kỹ thuật lành nghề lâu năm kinh nghiêm đã từng làm viêc tại các Tập Đoàn quốc tế lớn từ 15-20-30 thậm chí là 35 năm trong lĩnh vực sản xuất thức ăn tôm.Bằng sự kết hợp hài hòa và đóng góp trí tuệ to lớn của các nhà thiết kế công nghệ, sản xuất và lắp đặt trang thiết bị, các chuyên gia công thức hàng đầu thế giới và tích góp những ý kiến quý báu, chân thành của các chuyên gia lâu năm, giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực, sản xuất, kinh doanh và nuôi tôm của Việt Nam.