GROWMAX TẠI KHÁNH HÒA – 92 NGÀY SIZE TÔM 31 CON/KG

GROWMAX TẠI KHÁNH HÒA – 92 NGÀY SIZE TÔM 31 CON/KG

Mô tả dự án