GROWMAX TẠI SÓC TRĂNG – ĐƯA TÔM VỀ SIZE 25 CON/KG!

GROWMAX TẠI SÓC TRĂNG – ĐƯA TÔM VỀ SIZE 25 CON/KG!

Mô tả dự án