HỘ NUÔI TÔM CỦA CHÚ TIỀN – BẠC LIÊU THÀNH CÔNG CÙNG GROWMAX

HỘ NUÔI TÔM CỦA CHÚ TIỀN – BẠC LIÊU THÀNH CÔNG CÙNG GROWMAX

Mô tả dự án