HỘ NUÔI TÔM TẠI THỪA THIÊN HUẾ THÀNH CÔNG VỚI GROWMAX

HỘ NUÔI TÔM TẠI THỪA THIÊN HUẾ THÀNH CÔNG VỚI GROWMAX

Mô tả dự án