KHU NUÔI 9 AO CỦA ANH PHÙNG – TRÀ VINH – NUÔI TÔM HIỆU QUẢ CÙNG MÔ HÌNH GROWMAX

KHU NUÔI 9 AO CỦA ANH PHÙNG – TRÀ VINH – NUÔI TÔM HIỆU QUẢ CÙNG MÔ HÌNH GROWMAX

Mô tả dự án