MÔ HÌNH GROWMAX – TRÀ VINH ĐẠT SIZE 31 CON/KG SAU 80 NGÀY

MÔ HÌNH GROWMAX – TRÀ VINH ĐẠT SIZE 31 CON/KG SAU 80 NGÀY

Mô tả dự án