Mô Hình Tuần Hoàn Nước GROWMAX – Khách Hàng Phú Yên Thu 26 Tấn Tôm Size 28 Con/Kg

Mô Hình Tuần Hoàn Nước GROWMAX – Khách Hàng Phú Yên Thu 26 Tấn Tôm Size 28 Con/Kg

Mô tả dự án