MÔ HÌNH TUẦN HOÀN NƯỚC GROWMAX MANG TỚI KHÁCH HÀNG LỢI NHUẬN 1.62 TỶ TRONG VỤ NGHỊCH

MÔ HÌNH TUẦN HOÀN NƯỚC GROWMAX MANG TỚI KHÁCH HÀNG LỢI NHUẬN 1.62 TỶ TRONG VỤ NGHỊCH

📌 Khách hàng anh Đặng Duy Phú – tại huyện Trần Đề – tỉnh Sóc Trăng
👉 Anh có tổng 6 ao công nghệ cao, mỗi ao có diện tích: 1.400 m2

✅ GIỐNG 𝐆𝐑𝐎𝐖𝐌𝐀𝐗: 900.000 post
✅ THỨC ĂN 𝐆𝐑𝐎𝐖𝐌𝐀𝐗 mặt hàng 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐔𝐍
✅ Hệ thống tuần hoàn nước được hỗ trợ vận hành bởi kỹ thuật 𝐆𝐑𝐎𝐖𝐌𝐀𝐗
🌟Thời gian nuôi: 𝟏𝟎𝟓 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐞̂̀ 𝐬𝐢𝐳𝐞 𝟑𝟑 𝐜𝐨𝐧/𝐤𝐠

💥Tổng lượng thức ăn sử dụng: 𝟐𝟗 𝐭𝐚̂́𝐧
💥Tổng sản lượng Tôm : 𝟐𝟓.𝟐 𝐭𝐚̂́𝐧
🔥 FCR: 𝟏.𝟏𝟓
🔥 Lợi nhuận: 𝟏.𝟔𝟐 𝐭𝐲̉ đồng

Anh Duy là khách hàng tại Trần Đề – Sóc Trăng tiên phong sử dụng Mô Hình Tuần Hoàn nước GrowMax. Hiệu quả nhận thấy rõ khi nước trong ao nuôi rất sạch, tiết kiệm được chi phí và góp phần bảo vệ môi trường. Anh kết hợp đồng thời với thức ăn The Sun của GrowMax đã đưa tôm về size lớn cùng lợi nhuận cao và hệ số chuyển đổi thức ăn thấp.

Mô tả dự án