Mô Hình Tuần Hoàn Nước GROWMAX – Mô Hình Nuôi Tôm Tiêu Biểu Tại Festival Tôm Cà Mau 2023

Mô Hình Tuần Hoàn Nước GROWMAX – Mô Hình Nuôi Tôm Tiêu Biểu Tại Festival Tôm Cà Mau 2023

Mô tả dự án