Mô Hình Tuần Hoàn Nước GROWMAX, Nuôi Tôm Size 20 Con/Kg Với Chi Phí 92.000 Vnđ/Kg

Mô Hình Tuần Hoàn Nước GROWMAX, Nuôi Tôm Size 20 Con/Kg Với Chi Phí 92.000 Vnđ/Kg

Mô tả dự án