MÔ HÌNH TUẦN HOÀN NƯỚC GROWMAX THU HOẠCH 30.2 TẤN TÔM SIZE 18 CON/KG VỚI CHI PHÍ THẤP

MÔ HÌNH TUẦN HOÀN NƯỚC GROWMAX THU HOẠCH 30.2 TẤN TÔM SIZE 18 CON/KG VỚI CHI PHÍ THẤP

Mô tả dự án