SIZE 16.5 CON/KG, SẢN LƯỢNG 6.900 KG VỚI GIỐNG & THỨC ĂN GROWMAX

SIZE 16.5 CON/KG, SẢN LƯỢNG 6.900 KG VỚI GIỐNG & THỨC ĂN GROWMAX

Mô tả dự án