THÀNH CÔNG LIÊN TIẾP 6 VỤ CÙNG GROWMAX, NUÔI TÔM SIZE 25 VỚI CHI PHÍ 85.000 VNĐ/KG

THÀNH CÔNG LIÊN TIẾP 6 VỤ CÙNG GROWMAX, NUÔI TÔM SIZE 25 VỚI CHI PHÍ 85.000 VNĐ/KG

Mô tả dự án