Thu Hoạch 10 Tấn Tôm Size 20.9 Con Sau 100 Ngày Nuôi Với Trọn Bộ Sản Phẩm GROWMAX

Thu Hoạch 10 Tấn Tôm Size 20.9 Con Sau 100 Ngày Nuôi Với Trọn Bộ Sản Phẩm GROWMAX

Mô tả dự án