THU HOẠCH 5.9 TẤN TÔM SIZE 22 CON/KG CÙNG TÔM GIỐNG & THỨC ĂN GROWMAX

THU HOẠCH 5.9 TẤN TÔM SIZE 22 CON/KG CÙNG TÔM GIỐNG & THỨC ĂN GROWMAX

Mô tả dự án