THU HOẠCH 57 TẤN TÔM VỚI FCR 0.99 TỪ COMBO GROWMAX: THỨC ĂN & GIỐNG & VI SINH

THU HOẠCH 57 TẤN TÔM VỚI FCR 0.99 TỪ COMBO GROWMAX: THỨC ĂN & GIỐNG & VI SINH

Mô tả dự án