THU HOẠCH TÔM SÚ 20 CON/KG – LỢI NHUẬN 500 TRIỆU ĐỒNG VỚI THỨC ĂN GROWMAX

THU HOẠCH TÔM SÚ 20 CON/KG – LỢI NHUẬN 500 TRIỆU ĐỒNG VỚI THỨC ĂN GROWMAX

Mô tả dự án