THU TÔM SIZE 27 CON/KG LỢI NHUẬN 2.3 TỶ CÙNG VỚI THỨC ĂN GROWMAX

THU TÔM SIZE 27 CON/KG LỢI NHUẬN 2.3 TỶ CÙNG VỚI THỨC ĂN GROWMAX

Mô tả dự án