THỨC ĂN GROWMAX TẠI SÓC TRĂNG – TÔM VỀ SIZE 22 CON/KG SAU 109 NGÀY

THỨC ĂN GROWMAX TẠI SÓC TRĂNG – TÔM VỀ SIZE 22 CON/KG SAU 109 NGÀY

Mô tả dự án