THỨC ĂN VÀ TÔM GIỐNG GROWMAX – THU HOẠCH 4 TẤN TÔM, FCR 1.1

THỨC ĂN VÀ TÔM GIỐNG GROWMAX – THU HOẠCH 4 TẤN TÔM, FCR 1.1

Mô tả dự án