TÔM GIỐNG & THỨC ĂN GROWMAX CHO THU HOẠCH 19 TẤN, SIZE 30 CON/KG

TÔM GIỐNG & THỨC ĂN GROWMAX CHO THU HOẠCH 19 TẤN, SIZE 30 CON/KG

Mô tả dự án

🎯 Khách hàng anh Lộc – tại xã Dân Thành, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
👉Anh có tổng 3 ao, diện tích mỗi ao: 1.200 m2

✅ Tôm giống 𝐆𝐫𝐨𝐰𝐌𝐚𝐱
✅ Thức ăn 𝐆𝐫𝐨𝐰𝐌𝐚𝐱: 𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐔̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐞̀𝐨, 𝐆𝐑𝐎𝐖 𝐆𝐎𝐋𝐃, 𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐅𝐈𝐂
💥Thu tỉa 8 tấn tôm 36 con/kg sau 86 ngày nuôi
💥Thu lần cuối 11 tấn 𝐬𝐢𝐳𝐞 𝟑𝟎 𝐜𝐨𝐧/𝐤𝐠 sau 𝟗𝟓 𝐧𝐠𝐚̀𝐲
🌟Sản lượng thu hoạch 𝐡𝐨̛𝐧 𝟏𝟗 𝐭𝐚̂́𝐧 𝐭𝐨̂𝐦
🌟Tổng lượng thức ăn sử dụng: 𝟐𝟒.𝟑 𝐭𝐚̂́𝐧

🔥 𝐅𝐂𝐑: 𝟏.𝟐𝟖
🔥 𝐋𝐨̛̣𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧: 𝟖𝟎𝟎 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 đồng

Anh Lộc chia sẻ “Từ đầu vụ đến cuối vụ tôi sử dụng 100% thức ăn GrowMax, làm nước trong ao nuôi của tôi rất sạch, tôm tăng trưởng nhanh, đem lại hiệu quả kinh tế khá tốt.
Con giống GrowMax có tốc độ phát triển rất nhanh, nuôi về size 30 chỉ trong vòng 3 tháng.
Những vụ sau đây tôi sẽ tiếp tục ủng hộ cho các sản phẩm của GrowMax và tiến hành thi công hệ thống tuần hoàn nước GrowMax.”