TÔM GIỐNG & THỨC ĂN GROWMAX THU HOẠCH SIZE 23 CON/KG VỚI TỔNG SẢN LƯỢNG 10.9 TẤN.

TÔM GIỐNG & THỨC ĂN GROWMAX THU HOẠCH SIZE 23 CON/KG VỚI TỔNG SẢN LƯỢNG 10.9 TẤN.

Mô tả dự án