VỤ NUÔI THÀNH CÔNG CÙNG THỨC ĂN GROWMAX CỦA FARM CHÚ GIỚI – KHU VỰC BẠC LIÊU

VỤ NUÔI THÀNH CÔNG CÙNG THỨC ĂN GROWMAX CỦA FARM CHÚ GIỚI – KHU VỰC BẠC LIÊU

Mô tả dự án