XUẤT SẮC TOÀN THẮNG 12 AO, VỚI HƠN 80 TẤN TÔM, SIZE 33 CON/KG CÙNG GROWMAX

XUẤT SẮC TOÀN THẮNG 12 AO, VỚI HƠN 80 TẤN TÔM, SIZE 33 CON/KG CÙNG GROWMAX

🎯 Khách hàng anh Bình – tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
👉Khu nuôi với tổng 12 ao, diện tích mỗi ao là: 1.100 m2
✅ Anh Bình sử dụng 100% thức ăn GrowMax: 𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐔̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐞̀𝐨, 𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑 𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑 𝐯𝐚̀ 𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐓𝐚̆𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠
💥Thời gian nuôi: 𝟗𝟓 𝐧𝐠𝐚̀𝐲
💥 Size Tôm: 𝟑𝟑 𝐜𝐨𝐧/𝐤𝐠
💥 Tổng sản lượng thu hoạch 𝐡𝐨̛𝐧 𝟖𝟎 𝐭𝐚̂́𝐧
🔥 Doanh thu: trên 𝟏𝟐 𝐭𝐲̉ đ𝐨̂̀𝐧𝐠
🔥 FCR: 𝟏.𝟑
Đây là vụ đầu tiên Anh Bình quyết định áp dụng “Mô hình tuần hoàn nước GrowMax” thành quả mang tới cho anh là thắng lợi trên tổng cả 12 ao nuôi với sản lượng tôm thu hoạch lên tới hơn 80 tấn tôm, size 33 con/kg chỉ sau 95 ngày nuôi trong thời tiết vừa qua cực kỳ khắc nghiệt tại khu vực.
Được biết farm nuôi tôm của anh Bình cũng mới vinh dự được Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Nai lựa chọn là điển hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, mô hình ứng dụng công nghệ cao. Một thành quả vô cùng xứng đáng dành cho những nỗ lực và tình yêu mà anh Bình dành cho con tôm.

Mô tả dự án