GROWMAX MỞ RỘNG HỢP TÁC CÙNG CHUYÊN GIA THỦY SẢN HOA KỲ VÀ QUỐC TẾ

GROWMAX MỞ RỘNG HỢP TÁC CÙNG CHUYÊN GIA THỦY SẢN HOA KỲ VÀ QUỐC TẾ

Vào ngày 19/03/2024 đoàn chuyên gia thủy sản quốc tế gồm 17 thành viên đã có buổi thăm quan, làm việc và ký kết hợp tác nghiên cứu ứng dụng sản xuất, nuôi tôm công nghệ cao tại GrowMax Bạc Liêu.
Sự kiện đánh dấu bước tiến mới cùng kỳ vọng mở rộng hợp tác quốc tế của GrowMax và đưa sự phát triển của ngành nuôi tôm Việt Nam tiến xa hơn nữa trong tương lai.

GROWMAX

CHẤT LƯỢNG KIẾN TẠO NIỀM TIN