Nuôi Tôm Về Size 22 Con/Kg Với Chi Phí 92.000 Vnđ/Kg Từ Mô Hình Tuần Hoàn Nước GROWMAX

Nuôi Tôm Về Size 22 Con/Kg Với Chi Phí 92.000 Vnđ/Kg Từ Mô Hình Tuần Hoàn Nước GROWMAX

Mô tả dự án